Vytlačiť

 Názov: Still: Nová řada RX70
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť STILL zaviedla na trh modely vysokozdvižných vozíkov RX 70-60/80 a RX 70-40/50. Ich nosnosť je od 4 do 8 ton. Vozíky sú vybavené diesel-elektrickým pohonom. Rýchlosť jazdy je 20 km/h, výška zdvihu je až 8,67 m.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, výška zdvihu, nosnosť, pohon
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013