Vytlačiť
 Názov: Vizualizace při řízení skladu: Zaměstnance řídí LCD panely
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti skladovania, konkrétne sa týka vizualizácie pri riadení skladu s využitím LCD panelov. Ide o projekt spoločnosti K B Progres, spoločnosť podniká v oblasti veľkoobchodu s elektronikou a domácimi spotrebičmi. Hlavnou požiadavkou projektu bola rýchla expedícia. WMS priniesol zrýchlenie príjmu tovaru, veľkoobchod je schopný zásobovať viac partnerov, možnosť dátovej komunikácie s dopravcami. Prínosom je tiež jednoduchosť obsluhy.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, LCD, vizualizácia, WMS
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013