Vytlačiť
N ázov: Automatizovaný sklad lékárny: Více času na obchod
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti automatizovaných systémov pre vychystávanie tovaru v oblasti farmaceutického priemyslu. Ide o aplikácia v lekárňach spoločnosti KLS. Systém umožňuje mať ihneď k dispozícii bezchybné údaje. Vytvorenie plne automatizovaného skladu prinieslo lekárňam viac času pre ich hlavné obchodné aktivity. Prínosom systému je najmä rýchlosť a presnosť.
Kľúčové slová: sklad, automatizácia, vychystávanie, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013