Vytlačiť
 Názov: Benchmarking: Vyšší úroveň skladování
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 36-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje systému pojazdných regálov, ktoré sa v širokej miere uplatňujú u výrobcov, v skladoch obchodných centier ako aj v logistických centrách. Pojazdné regály umožňujú uskladniť až o 80 % tovarov viac v porovnaní s rovnako veľkým skladom so stacionárnymi regálmi. Rýchlosť regálov je od 4,2 do 4,8 m/min. Autor popisuje aj technické a prevádzkové charakteristiky regálov. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu posuvných regálových systémov od ôsmych rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: posuvný regálový systém, skladovanie, benchmarking
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013