Vytlačiť
 Názov: Váhy, vážící systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam dodávateľov váh a vážiacich systémov v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Príspevok charakterizuje portfólio dodávaných produktov, váhy sú členené do 14 skupín. Dodávatelia váh sú tiež členení na výrobcov, importérov, malo a veľkoobchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja váh v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: váhy, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013