Vytlačiť
 Názov: Vrata a můstky
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček predajcov zariadení pre vstup do skladovacích priestorov (vráta, dvere, brány, závory) v ČR v roku 2011 podľa obratu z ich predaja. Produkty sú členené do 12 skupín podľa konštrukčného riešenia a účelu použitia ponúkaného produktu. Udáva tiež obchodné názvy produktov jednotlivých poskytovateľov, ich obrat z predaja v rokoch 2010 a 2011 ako aj ich najvýznamnejších zákazníkov, resp. realizované projekty.
Kľúčové slová: dvere, brána, závora, zákazník, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013