Vytlačiť
 Názov: Přídavná zařízení na manipulační techniku
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 44
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje charakteristiky piatich najvýznamnejších výrobcov, resp. dodávateľov prídavných zariadení na manipulačnú techniku (podľa počtu zamestnancov) na trh v ČR v roku 2011. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky prídavných zariadení (13 typov zariadení) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (4 druhy služieb). Dôležitou informáciou je tiež deklarovaná rýchlosť servisného zásahu v hodinách. Článok udáva aj obchodné názvy produktov dodávateľov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prídavné zariadenie, sortiment, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013