Vytlačiť
 Názov: Úklidové stroje
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček najvýznamnejších výrobcov a dodávateľov upratovacích a čistiacich strojov a snežných fréz na trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z ich predaja. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky týchto strojov (10 druhov strojov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (5 druhy služieb). Príspevok uvádza aj obchodné názvy produktov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: čistiaci stroj, upratovací stroj, snehová fréza, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013