Názov: Developeři a poskytovatelé skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 56-57
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu developerov a poskytovateľov skladovacích priestorov v ČR v roku 2011 na základe celkovej plochy realizovaných projektov. Porovnanie obsahuje počty realizovaných projektov, plochy projektov a skladov v m2, ich štruktúru v členení na logistické plochy, komerčné stavby, priemyselné stavby a iné. Obsahuje aj rozsah poskytovaných služieb dodávateľmi (7 skupín) a hlavných nájomcov týchto nehnuteľností.
Kľúčové slová: developer, sklad, stavba, plocha, služba, nájomca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013