Vytlačiť

 Názov: Automatizácia skladov znižuje náklady
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti v skladoch fungujú v úzkom spojení inteligentné technológie so spoľahlivou, odolnou a plne funkčnou technikou plniacou si svoje poslanie za každých okolností. Článok sa venuje snahám o znižovanie nákladov pomocou technológií a techniky. Podľa logistických analytikov zavedenie automatizácie v sklade znižuje náklady aj na zamestnancov. Nezanedbateľný je tiež prínos v znížení prevádzkových nákladov skladu, napr. pri vykurovaní alebo osvetlení, ktoré pri automatizovanej prevádzke nemusí byť také intenzívne.
Kľúčové slová: automatizácia skladov, monitoring, WMS
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014