Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1
Autor: Jozef Gnap – Eva Kováčiková – Jozef Královenský – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-491-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o prvú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku občianskeho práva, obchodného práva, sociálneho práva a daňového práva.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008