Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2
Autor: Jozef Gnap – Jozef Královenský – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-675-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o druhú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku obchodného a finančného riadenia podniku a prístup na trh.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008