Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3
Autor: Jozef Gnap – Štefan Liščák – Juraj Jagelčák – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-674-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tretiu knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku technických noriem a aspektov prevádzky cestnej dopravy a bezpečnosť cestnej dopravy.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008