Vytlačiť

 Názov: Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave
Autor: Jozef Gnap – Vladimír Konečný – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-791-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolské skripta zaoberajúce sa aplikáciou informačných technológií v cestnej doprave. Skriptá rozoberajú informáciu a jej význam v cestnej doprave, internet a možnosti jeho využitia v riadení dopravnej firmy, programové vybavenia pre vedenie ekonomickej agendy dopravnej firmy, počítačové kilometrovníky, optimalizácia zvozových a rozvozových trás, aplikácia knihy jázd v dopravnej firme, aplikácia  informačných systémov pre  trasovanie nadmerných a nadrozmerných prepráv, kontrolné záznamové zariadenie v cestnej doprave, výber vhodných programových vybavení a IT pre dopravnú firmu, identifikácia a meranie parametrov cestných vozidiel, navigačné systémy a možnosti ich využitia v cestnej doprave, informačné systémy pre výber mýta v cestnej doprave, dynamické informácie v sektore dopravy a systém INTRASTAT-SK.
Kľúčové slová: informatika, aplikácia, navigácia  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008