Vytlačiť

 Názov: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov
Autor: Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN (ISSN): 978-80-7100-664-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia predstavuje príručku zameranú na dodržiavanie sociálnej legislatívy a správne používanie analógových a digitálnych tachografov. V prvej časti je podrobne na praktických príkladoch vysvetlené dodržiavanie sociálnej legislatívy platnej pri preprave v rámci členských krajín EÚ, druhá kapitola sa venuje dodržiavaniu sociálnej legislatívy v nečlenských krajinách EÚ. Osobitná časť sa venuje autobusovej doprave, na ktorú požiadavky v sociálnej oblasti kladie národná legislatíva. Ďalšia časť práce predstavuje návod na používanie analógových a digitálnych tachografov. Súčasťou príručky je aj nový formulár na preukazovanie dovolenky a práceneschopnosti, platný od 14. 4. 2007.
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007