Vytlačiť
Názov: Integrálne logistické štruktúry: Vývoj zákaznícko-orientovaného toku tovarov (Integral Logistic Structures: Developing Customer-Oriented Goods Flow)
Autor: Sjoerd Hoekstra, Jac Romme
Vydavateľ: Industrial Press, Inc.; December 1992, 180 strán
ISBN: 0831130377
Jazyk: anglický
Anotácia: Dvaja podnikoví ekonómovia na základe vlastnej skúsenosti v Phillips Corporation vysvetľujú tok tovarov, od vývoja produktu a dodávku materiálu cez spracovanie až k dodaniu hotového výrobku – kompletný proces, ktorým sa napĺňa spokojnosť zákazníka.
Kľúčové slová: logistics, goods flow, processes
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004