Názov: Globálne prípady v logistike a manažmente dodávateľských reťazcov (Global Cases in Logistics and Supply Chain Management)
Autor: David H. Taylor
Vydavateľ: International Thomson Publishing Services Ltd; Marec 1997, 380 strán
ISBN: 0415125898
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha obsahuje cez 30 prípadových štúdií vo vedúcich spoločnostiach, ktoré operujú v Európe, Ázii, USA, Austrálii a Afrike - Brother International, Nike Europe, Fiat Auto Spa, Pepsi Cola International, Zimbabwe Dairy Marketing Board, Almarai Ltd., Eastman Kodak Singapore a The US Department of Environment. Je prostredníkom medzi teóriou a praxou v oblasti logistiky a manažmentu dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: logistics, supply chain management, distribution, supplies
Cena: $ 30.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004