Vytlačiť
Názov: Príručka logistiky a manažmentu dodávateľských reťazcov (Handbook of Logistics and Supply-Chain Management)
Autor: Ann Brewer, Ann M. Brewer, Kenneth John Button, David A. Hensher, D.A. Hensher
Vydavateľ: Pergamon Press Inc; Júl 2001, 700 strán
ISBN: 0080435939
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá kvalitou dopravnej logistiky, ktorá je kľúčom k úspechu mnohých organizácií. Schopnosť prepravovať tovar rýchlo, bezpečne, ekonomicky a spoľahlivo je hlavným jadrom prosperity a kapacity uspieť v rapídne sa globalizujúcej ekonomike.
Kľúčové slová: transport logistics, supply chain management, production
Cena: $ 176.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004