Vytlačiť
Názov: Podnikový logistický manažment (Business Logistics Management)
Autor: Ronald H. Ballou
Vydavateľ: Prentice Hall; August 1998, 696 strán
ISBN: 0137956592
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia prezentuje predmet podnikovej logistiky, zameriava sa na plánovanie, organizáciu a kontrolu týchto aktivít s dôrazom na strategické plánovanie a rozhodovanie ako najdôležitejšiu časť procesu riadenia.
Kľúčové slová: business logistic, decision-making, strategic management
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003