Vytlačiť
Názov: Logistický outsourcing – manažérska príručka (Logistics outsourcing - a management guide)
Autor: Clifford F. Lynch
Vydavateľ: Council of Logistics Management; September 1997, 319 strán
ISBN: 0965865347
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia sa zaoberá problematikou logistického outsourcingu. Obsahuje veľa praktických informácií, založených na reálnych skúsenostiach firiem v danej oblasti. Vhodná pre manažérov a logistikov.
Kľúčové slová: logistics, outsourcing, strategic management.
Cena: neudaná
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003