Vytlačiť
Názov: Slovník dopravy a logistiky (The Dictionary of Transport and Logistics)
Autor: Kogan Page, Lowe
Vydavateľ: Kogan Page Ltd; Február 2002, 288 strán
ISBN: 0749435712
Jazyk: anglický
Anotácia: Nákladná doprava a logistické operácie sa stali tak technicky sofistikované, že sa vygenerovala celá škála termínov, skratiek a špecifických slov. Úlohou tohto slovníka je identifikovať logistické a dopravné termíny jasným spôsobom, poskytnúť primerané vysvetlenia a definície. Slovník je vhodným pre každého, kto pracuje v oblasti logistiky a dopravy.
Kľúčové slová: logistic and transport terms, abbrevations
Cena: $ 50.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003