Vytlačiť
Názov: Slovník logistiky, mikroelektroniky a spracovania dát (Dictionary of Logistics, Microelect and Data Processing)
Autor: Angela Gerstner
Vydavateľ: John Wiley & Sons; Január 2000, 440 strán
ISBN: 3895780995
Jazyk: anglický
Anotácia: Prakticky orientovaný, aktuálny nemecko-anglický slovník termínov využívaných v mikroelekronike, spracovaní dát a logistických procesoch.
Kľúčové slová: logistics, microelectronics, data process
Cena: neuvedená
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003