Vytlačiť
Názov: Logistické inžinierstvo a manažment (Logistics Engineering & Management, Sixth Edition)
Autor: Benjamin S. Blanchard
Vydavateľ: Prentice Hall; 6th edition, August 2003, 560 strán
ISBN: 0131429159
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zameriava na dizajn, údržbu a podporu systémov logistiky a manažmentu. Popisuje kompletné charakteristiky spoľahlivosti, udržovateľnosti a dostupnosti kritérií logistiky a podpory systému, procesov systémového inžinierstva. Zaoberá sa logistickými a podpornými analýzami, dizajnom a vývojom systémov a logistickým manažmentom.
Kľúčové slová: maintenance, support systems, logistic management, engineering
Cena: $ 115.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003