Vytlačiť
Názov: Analýza logistických systémov (Logistics Systems Analysis)
Autor: Carlos F. Daganzo
Vydavateľ: Springer Verlag; Február 1996, 341 strán
ASIN: 3540606394
Jazyk: anglický
Anotácia: Monografia skúma logistické systémy integrovaným spôsobom. Jej cieľom je popísať a ukázať ako nájsť racionálne štruktúry pre logistické systémy, vrátane ich operácií a organizácie za predpokladu vplyvu relevantných aspektov okolia.
Kľúčové slová: logistic system, procedures, structures
Cena: $ 119.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003