Vytlačiť
Názov: Globálna logistika a distribučné plánovanie: Stratégie manažmentu (Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for Management)
Autor: C. D. J. Waters, Donald Waters, Institute of Logistics and Transport Corby, England
Vydavateľ: Kogan Page Ltd; Jún 2003, 436 strán
ISBN: 0749439300
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori z Inštitút logistiky a dopravy v publikácii naznačujú súčasnú situáciu v logistike. Kniha poskytuje množstvo užitočných nápadov a praktických informácií o všetkých súčasných aj budúcich trendoch v logistike a distribúcii.
Kľúčové slová: logistics, distribution planning, management
Cena: $ 75.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003