Vytlačiť
Názov: Logistika lokácie a alokácie zariadení (Logistics of Facility Location and Allocation)
Autor: Dileep R. Sule
Vydavateľ: Marcel Dekker; Máj 2001, 459 strán
ISBN: 0824704932
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha predstavuje a demonštruje pragmatické metódy riešenia komplexných problémov v lokácii zariadení, s dôrazom na starostlivú lokáciu a zákaznícku alokáciu tak, aby bolo zaručené optimálne využitie času a nákladov, zlepšenie toku materiálu a služieb a redukcia potreby duplikácie.
Kľúčové slová: logistics, location, allocation, material flow, costs
Cena: $ 165.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003