Vytlačiť
Názov: Manažment podnikovej logistiky: Perspektíva dodávateľského reťazca (Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective)
Autor: John Joseph Coyle, Edward J. Bardi, C. John Jr. Langley
Vydavateľ: South-Western College Pub; Január 2002, 672 strán
ISBN: 0324007515
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha predstavuje prístup dodávateľského reťazca ako dôležitého konceptu pri chápaní súčasného logistického manažmentu. Zahŕňa prehľad riadenia dodávateľských reťazcov a procesov súvisiacich s logistikou a dodávateľskými reťazcami. Prezentuje vývoj v logistickom manažmente.
Kľúčové slová: supply chain management, logistics, processes
Cena: $ 120.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003