Vytlačiť
Názov: Logistika vlakovej dopravy: Trhové zameranie 2003 (Rail Transport Logistics: Market Focus 2003)
Autor: Key Note Publications Ltd
Vydavateľ: MarketResearch.com; Marec 2003, 94 strán
ISBN: B00008R5V2
Jazyk: anglický
Anotácia: Od 1997 boli u väčšiny vyspelých železničných správ realizované radikálne zmeny v organizácii distribúcie v nákladnej doprave. V súčasnosti sú na distribučné procesy aplikované princípy logistiky s cieľom zabezpečiť zefektívnenie prepravy a zníženie nákladov. Kniha sa zaoberá vývojom logistiky v doprave. Momentálne je táto oblasť v dynamickej evolučnej fáze, prezentujúcej risk a zároveň príležitosti pre zainteresovaných.
Kľúčové slová: freight transport, logistics, markets
Cena: e-book
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003