Vytlačiť
Názov: Modelovanie dodávateľského reťazca (Modelling the Supply Chain)
Autor: Jeremy F. Shapiro
Vydavateľ: Duxbury Press; December 2000, 400 strán
ISBN: 0534373631
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha kladie dôraz na modelovacie techniky, je perfektným nástrojom pre kurzy v riadení dodávateľských reťazcov alebo pre profesionálnych manažérov, ktorí hľadajú lepšie analytické nástroje pre riadenie ich reťazcov. Taktiež ponúka príklady modelovacích aplikácií k strategickým, taktickým a operačným plánovacím problémom dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: modelling, supply chain, logistics, management
Cena: $ 80.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003