Vytlačiť
Názov: Strategický logistický manažment (Strategic Logistics Management)
Autor: James R. Stock, Douglas M. Lambert, Lambert-Stock
Vydavateľ: McGraw-Hill/Irwin; December 2000, 896 strán
ISBN: 0256136874
Jazyk: anglický
Anotácia: Strategický logistický manažment je textom, ktorý chápe marketingovú orientáciu a vidí danú tému z perspektívy zákazníkovej spokojnosti. S dôrazom na marketingové aspekty logistiky, integruje všetky funkčné oblasti obchodu a taktiež začleňuje logistiku do riadenia dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: strategy, management, supply chain, logistics
Cena: $ 129.25
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003