Vytlačiť
Názov: Riadenie dodávateľských reťazcov založené na SAP systémoch (Supply Chain Management Based on SAP Systems)
Autor: Gerhard Knolmayer, Peter Mertens, Alexander Zeier
Vydavateľ: Springer Verlag; December 2001, 200 strán
ISBN: 3540669523
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha opisuje metodologické pozadie z hľadiska spoločnosti, ktorá využíva SAP systémy. Opisuje spracovanie objednávok v oboch – intra- a inter-organizačných perspektívach, taktiež aj budúci vývoj a systémové zlepšenia.
Kľúčové slová: supply chain, SAP systems, order processing, logistics
Cena: $ 44.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003