Vytlačiť
Názov: Logistická regresia (Logistic regression)
Autor: David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, Erica Rihl Pryor
Vydavateľ: Springer Verlag; August 2002, 536 strán
ISBN: 0387953973
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha je písaná skriptovým formátom, umožňuje študentom čítať text v spojení s ilustráciami a formulami, ktoré zvýrazňujú hlavné body, definície alebo prezentované príklady. Popisuje a uvádza príklady počítačových programov pre realizáciu rôznych postupov logistickej regresie popísaných v hlavnom texte.
Kľúčové slová: logistic regression, procedures, variables, logistics
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003