Vytlačiť
Názov: Základy riadenia dodávateľských reťazcov (Basics of Supply Chain Management)
Autor: Lawrence D. Fredendall, James E. Hill, Ed Hill
Vydavateľ: Lewis Publishers, Inc.; December 2000, 264 strán
ISBN: 1574441205
Jazyk: anglický
Anotácia: SCM bol v minulosti konceptom, ktorý nemohol byť plne dosiahnutý. Kľúčovou bariérou boli náklady komunikácie a koordinácie všetkých nezávislých dodávateľov v každom dodávateľskom reťazci. Zvyšovaním integrácie v reťazci, všetky firmy môžu zvýšiť svoj zisk. Konkurencia tlačí na firmy, aby bol pre nich SCM nevyhnutnou realitou. Kniha dáva nástroje, ako ovládať tento rozhodujúci subjekt.
Kľúčové slová: supply chain management, supply chain, coordination, interaction
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003