Vytlačiť
Názov: Rekonštrukcia dodávateľského reťazca: Transformácia dodávateľských reťazcov do integrovaných hodnotových systémov (Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems)
Autor: Robert B. Handfield, Ernest L. Jr. Nichols
Vydavateľ: Financial Times Prentice Hall; August 2002, 400 strán
ISBN: 0130603120
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori predstavujú koncept hodnotových systémov. Integrovaním toku informácií, materiálu, technológie a zdrojov v hodnotovom reťazci, systém vytvárania hodnoty pre konečného zákazníka môže byť vytvorený.
Kľúčové slová: supply chain, value systems, information, technology, material
Cena: $ 23.80
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003