Vytlačiť
Názov: Dodávanie tovaru: Umenie riadiť svoj dodávateľský reťazec (Delivering the Goods: The Art of Managing Your Supply Chain)
Autor: Damon Schechter, Gordon F. Sander
Vydavateľ: John Wiley & Sons; August 2002, 272 strán
ISBN: 0471211141
Jazyk: anglický
Anotácia: Delivering the Goods je dôležitým míľnikom pri pochopení dôležitosti logistiky pre výkonných pracovníkov. Schechter a Sander zručne artikulovali historickú a súčasnú hodnotu logistiky, čím knihu povýšili na povinné čítanie pre každého manažéra, ktorý hľadá spôsoby na zlepšenie spokojnosti zákazníkov a redukovanie nákladov obchodu.
Kľúčové slová: logistics, supply chain, management, customer
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003