Vytlačiť
Názov: Znovunájdenie skladu: Svetová distribučná logistika (Reinventing the Warehouse: World Class Distribution Logistics)
Autor: Roy L. Harmon
Vydavateľ: Free Press; Máj 1993, 384 strán
ISBN: 0029138639
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor ilustruje reálne aplikácie dôležitých skladových zdokonalení vo viac ako 50 spoločnostiach celého sveta a prezentuje najmodernejšie skladové návrhy pre vysokú kvalitu, rýchlosť a lacný zákaznícky servis.
Kľúčové slová: warehousing, logistics, operations
Cena: $ 31.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003