Vytlačiť
Názov: Logistika: Princípy a aplikácie (Logistics: Principles and Applications)
Autor: John W. Langford
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Júl 1998, 592 strán
ISBN: 0071345299
Jazyk: anglický
Anotácia: Manuál je navrhnutý pre prípravu na Certified Professional Logistician (CPL) skúšku. Písaný jasným, ľahkým štýlom, kandidáti získajú základné vedomosti, ktoré potrebujú na vykonanie CPL skúšky a posunú sa k viac komplexným metodológiám logistických systémov, ktoré sú nevyhnutné pre kariérny postup.
Kľúčové slová: logistics, CPL, system, engineering, production, management
Cena: $ 65.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003