Vytlačiť
Názov: Internetový dodávateľský reťazec: Dopad na účtovníctvo a logistiku (The Internet Supply Chain: Impact on Accounting and Logistics)
Autor: Dimitris N. Chorafas
Vydavateľ: Palgrave Macmillan; August 2001, 320 strán
ISBN: 0333949633
Jazyk: anglický
Anotácia: Rapídny pokrok technológie a internetu v globalizovanom trhovom prostredí priniesol veľké zmeny. Táto kniha sa zameriava na najvýznamnejšie vývojové trendy na trhu, ich dopad na účtovníctvo a finančníctvo, nové efektívne logistické riešenia a ako nová technológia ovplyvňuje obchod.
Kľúčové slová: logistics, accounting, supply chain, commerce, internet
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003