Vytlačiť
Názov: Logistická príručka (The Logistics Handbook)
Autor: James F. Robeson, William C. Copacino, R. Edwin Howe
Vydavateľ: Free Press; August 1994, 954 strán
ISBN: 0029265959
Jazyk: anglický
Anotácia: Logistická príručka zahŕňa všetky najnovšie pokroky a zlepšenia v skladovom hospodárstve a distribúcii. Poskytuje neoceniteľné nástroje a techniky riešenia problémov pre všetky logistické problémy, ktorým musia manažéri čeliť.
Kľúčové slová: logistics, management, planning, quality, productivity
Cena: $ 100.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003