Názov: Príručka integrovanej logistickej podpory (Integrated logistics support handbook)
Autor: James V. Jones, Panos M. Liatsis
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Február 1998, 432 strán
ISBN: 0070331391
Jazyk: anglický
Anotácia: Princípy a metódy integrovanej logistickej podpory (ILS) sú rozhodujúce pri vývine armádnych tak isto ako zákazníckych produktových aplikácií. Kniha objasňuje najnovšie požiadavky a trendy vo všetkých oblastiach ILS
Kľúčové slová: integrated logistic support, engineering, supply support
Cena: $ 64.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003