Vytlačiť
Názov: Základy manažmentu dodávateľských reťazcov (Essentials of Supply Chain Management)
Autor: Michael H. Hugos
Vydavateľ: John Wiley & Sons; December 2002, 256 strán
ISBN: 0471235172
Jazyk: anglický
Anotácia: Praktický sprievodca opisujúci ako operuje dodávateľský reťazec a preberá otázky a techniky, ktoré sú relevantné pre spoločnosti hľadajúce spôsoby ako zlepšiť manažment svojich dodávateľských reťazcov. Vysvetľuje metriky pri meraní výkonu a prezentuje pragmatický prístup dizajnu a stavby systémov dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: supply chain management, systems and operations, measuring performance
Cena: $ 24.47
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003