Vytlačiť
Názov: Logistická regresia – šlabikár (Logistic regression: A primer)
Autor: Fred C. Pampel
Vydavateľ: Sage Publications; Jún 2000, 96 strán
ISBN: 0761920102
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha poskytuje čitateľom prvý prístup k logistickej regresii cez pozorné vysvetlenia a príklady z praxe. Vysvetľuje základné pojmy, ako exponenty, percentuálna zmena a pravdepodobnostné funkcie. Kniha umožní čitateľom využívať a pochopiť techniky logistickej regresie a slúži ako základ pre dokonalejšie pochopenie danej témy.
Kľúčové slová: logistic regression, coefficients, probabilities, test of significance
Cena: $ 14.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003