Vytlačiť
Názov: Logistika: Úvod do riadenia dodávateľských reťazcov (Logistics: An Introduction to Supply Chain Management)
Autor: Donald Waters
Vydavateľ: Palgrave Macmillan; Marec 2003, 250 strán
ISBN: 0333963695
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha hovorí o logistike v širokom rozsahu, objasňuje všetky hlavné koncepcie v súvislosti s podnikaním, sústreďuje sa na aplikácie a praktické situácie v logistike. Vysvetľuje riadenie logistiky a jej strategickú úlohu v organizácii a skúma nové trendy v tejto oblasti.
Kľúčové slová: logistics, supply chain, strategy, material flow, resources
Cena: $ 37.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003