Vytlačiť
Názov: Logistika a manažment dodávateľských reťazcov: stratégie pre redukciu nákladov a zlepšenie služieb (Logistics and supply chain management: strategies for reducing costs and improving services)
Autor: Martin Christopher
Vydavateľ: Financial Times Prentice Hall; druhá edícia 15 august 1998, 304 strán
ISBN: 0273630490
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor v knihe vysvetľuje úlohu logistiky v službách, pri segmentácii trhov, pri skúmaní vhodných kritérií na hodnotenie produktivity v logistike a výkone pri poskytovaní služieb.
Kľúčové slová: competitive advantage, supply chain, logistics, services
Cena: $ 24.47
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003