Vytlačiť
Názov: Základy balenia potravín
Autor: Igor Kačeňák
Vydavateľ: Vydavateľstvo ARM 333
ISBN: 80-967945-6-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: vysokoškolská učebnica zaoberajúca sa problematikou balenia potravín
Všeobecné otázky obalovej techniky, obalové prostriedky, ochrana potravín obalom - obal a potraviny, cudzorodé látky a obaly, baliaca technika - stroje a zariadenia, smery rozvoja obalovej techniky
Kľúčové slová: EAN kód
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003