Vytlačiť
Názov: Logistika ako strategická základňa
Autor: Jana Bokorová
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistický audit, supply chain management, rozhodovanie o systéme distribúcie a logistiky
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003