Vytlačiť
Názov: Hra na čierneho Petra
Autor: Jana Bokorová
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Skúsenosti logistických spoločností na stav prepravných obalov, ktoré často nevyhovujú požiadavkám na zabezpečenie kvalitnej logistiky a nezodpovedajú potrebným štandardom. Nekvalitné palety či samotné prepravné obaly môžu spôsobiť znehodnotenie tovaru a následne straty pre zúčastnené strany.
Kľúčové slová: paleta, prepravný obal
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003