Vytlačiť
Názov: Revolution at the checkout counter – The Explosion of the Bar Code
Autor: Stephen A. Brown
Vydavateľ: Harvard University Press
ISBN: 0-674-76720-9
Jazyk: anglický
Anotácia: Revolúcia pri pokladniach v maloobchode. Boom čiarového kódu. Universal Product Code (UPC) je dnes tak samozrejmý, že len málokto sa nad ním pozastaví alebo nad ním uvažuje. Pred 25 rokmi to ale bola len idea niekoľkých ľudí z výroby a obchodu.
Kľúčové slová: kód UPC
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003