Vytlačiť
Názov: Globálna prevádzka (globálne operácie) a logistika: Text a prípady (Global Operations and Logistics: Text and Cases)
Autor: Philippe-Pierre Dornier, Ricardo Ernst, Michel Fender, Panos Kouvelis
Vydavateľ: John Wiley & Sons, Inc., 1998, 480 strán
ISBN: 0-471-12036-7
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa venuje procesu globálneho operačného manažmentu - od strategického myslenia cez plánovanie a realizáciu. Ukazuje implikáciu pre rozdielne funkčné oblasti zahŕňajúce prevádzku, marketing a informačné systémy a obsahuje množstvo prípadov z Európy, USA, Latinskej Ameriky a Ázie.
Kľúčové slová: marketingové stratégie, globalizácia, manažment dodávateľského reťazca, globálna logistika
Cena: US $92.95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003