Vytlačiť
Názov: Logistika. Cesta k optimalizácii materiálových a informačných tokov (Logistik. Wege zur Optimierung des Material- und Informationsflusses)
Autor: Christof Schulte
Vydavateľ: Vahlen, 1999, 602 strán
ISBN: 3800624540
Jazyk: nemecký
Anotácia: Keďže význam logistiky stúpa od druhej polovice 80.-tych rokov, bolo potrebné vyzdvihnúť a popísať získané aspekty v logistických konceptoch. Toto vydanie je bohaté na praktické príklady, doplnené prehľadnou grafikou. Okrem toho pokrýva rozličné oblasti logistiky, tokov materiálu a informácií.
Kľúčové slová: logistika, toky informácií, toky materiálu, príklad, koncept
Cena: EUR 40,00
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003